Програма «Територія добра»

Благодійна програма «Територія добра» (далі Програма) розроблена благодійною організацією «Шлях до майбутнього», у відповідності з: Статутом благодійної організації «Шлях до майбутнього»; Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»; Закону України «Про волонтерську діяльність»; Закону України «Про громадські організації»; іншими нормативно-правовими актами України.

Програма прийнята та затверджена загальними зборами благодійної організації «Шлях до майбутнього» 11 вересня 2015 року, Протокол №18

Термін дії Програми не обмежений.

Мета Програми

Метою Програми є привернення уваги громадськості до проблем бездомних тварин, всебічну підтримку бездомних тварин, покращення умов їхнього проживання та утримання.

Програма також передбачає надання всесторонньої допомоги активістам-зоозахистникам та притулкам для тварин.

Задачі Програми

Для реалізації Програми та досягнення її мети, Благодійна організація «Шлях до майбутнього» визначає задачі Програми.

Задачами Програми є:

 • Створення інтернет-платформи для пошуку загублених та знайдених тварин;
 • Створення притулку для тварин в місті Києві;
 • Створення центру стерилізації тварин у м. Києві;
 • Створення центру утилізації тварин у м. Києві;
 • Створення кладовища для тварин у м. Києві;
 • Надання матеріальної, фінансової, консультативної, організаційної та іншої допомоги активістам-зоозахистникам, притулкам для тварин та волонтерам;
 • Проведення заходів по інформуванню громадськості про проблематику утримання бездомних тварин;
 • Організація системи сприяння населення у вирішенні комплексних проблем, пов'язаних з утриманням тварин, місцях вигулу тварин, інформування належних структур міста та організацій про безпритульних тварин;
 • Організація благодійних акцій по залученню коштів, речей, обладнання та ін. від населення на допомогу притулкам для тварин;
 • Спільна робота з іншими неприбутковими організаціями схожого напрямку для досягнення цілей Програми;
 • Підтримка міських, регіональних та вседержавних програм схожих напрямків;
 • Співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Засоби реалізації та бюджет Програми

Засоби реалізації Програми формуються з:

 • Добровільні благодійні внески фізичних та юридичних осіб;
 • Цільові благодійні внески фізичних та юридичних осіб на реалізацію Програми;
 • Кошти, залучені від реалізації благодійних заходів (акцій, концертів, аукціонів, ярмарок, виставок і т.д.)
 • Кошти грантів, які надані міжнародними та іншими благодійними та громадськими організаціями;
 • Інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

Бюджет Програми (грошові та матеріальні засоби) необхідних для реалізації останньої, визначаються Правлінням благодійної організації «Шлях до майбутнього» в межах затвердженого правлінням кошторису на реалізацію благодійних програм, з врахуванням необхідності реалізації інших благодійних програм, які затверджені або будуть затверджені загальними зборами благодійної організації «Шлях до майбутнього».

Виконання та реалізація Програми, звітність

Обов'язки координації і організації виконання і реалізації Програми покладені на правління Благодійної організації «Шлях до майбутнього».

Програма виконується штатними працівниками та  волонтерами  благодійної організації «Шлях до майбутнього», а також її учасниками по рішенню Правління. Також до виконання Програми, по рішенню Правління, можуть бути залучені інші особи з якими оформлюються взаємовідносини у відповідності до законодавства України.

Рішення по видаткам коштів благодійної організації «Шлях до майбутнього» на виконання та реалізацію Програми приймається Правлінням благодійної організації «Шлях до майбутнього». Таке рішення може бути прийнято на підставі:

 • Звернення органів державної влади;
 • Звернення підприємств, організацій, які зацікавлені в наданні благодійної допомоги; Звернення                   підприємств,            організацій, які зацікавлені в отриманні благодійної допомоги;
 • Звернення особи, яка здійснила благодійний внесок;
 • На основі рішення Правління.

Наглядова рада вправі проводити моніторинг правильного розподілу коштів

благодійної організації «Шлях до майбутнього» на виконання і реалізацію Програми. По результатам моніторингу Наглядова рада може                                      рекомендувати Правлінню переважні напрямки (цілі, задачі) видатків коштів благодійної організації «Шлях до майбутнього».

Рекомендації Наглядової ради обов'язкові для розгляду Правлінням. Правління проводить публікацію інформації по поточному виконанню Програми на сайті благодійної організації «Шлях до майбутнього».

По письмовому запиту благодійника, який здійснив благодійний внесок на реалізацію Програми, Правління надає заявнику звіт про наміри або факти видатку коштів, які надійшли від його імені.

Благодійник, при здійсненні благодійного внеску, може рекомендувати Правлінню переважні напрямки (цілі, задачі) видатків коштів, які передбачені Програмою

Щорічно Правління готує звіт про результати реалізації Програми. В звіті Правління про результати реалізації Програми повинна міститись інформація про:

 • досягнення очікуваного результату реалізації Програми;
 • виконання задач Програми;
 • здійсненні заходи для досягнення цілей та виконання задач Програми;
 • розмірах коштів, зібраних і виділених для реалізації Програми;
 • розмірах коштів, витрачених на виконання Програми;
 • благодійниках, здійснивши благодійні внески на реалізацію Програми, а також іншими шляхами здійснивши підтримку Програми благодійної організації «Шлях до майбутнього»

Звіт Правління про результати реалізації Програми передається на розгляд загальним зборам благодійної організації «Шлях до майбутнього». Загальні збори дають оцінку роботі Правління за рік по реалізації Програми, вказують на переваги та недоліки в роботі Правління по реалізації Програми.

Загальні збори затверджують звіт Правління про реалізацію Програми. Затвердження звіту Правління загальними зборами є підтвердження в цілому позитивної оцінки діяльності Правління.

Звіт Правління про реалізацію Програми, оцінка роботи Правління по реалізації Програми, переваги та недоліки, а також рішення загальних зборів про затвердження звіту можуть публікуватись на сайті благодійної організації «Шлях до майбутнього» для всезагального обговорення.